kraty pomostowe, stopnie

Kraty pomostowe stosowane są jako najazdy , zakrycia kanałów samochodowych i ulicznych, pomosty w zakładach przemysłowych, pomosty suwnic, ciągi komunikacyjne przy rurociągach i zbiornikach, chodniki na kładkach dla pieszych. Stopnie schodów stanowią nieodzowny element stalowych konstrukcji i pomostów przemysłowych, umożliwiają bezpieczną komunikację.

Metalowe kraty pomostowe i stopnie schodowe charakteryzują się zdolnością wytrzymywania dużych obciążeń przy niewielkiej masie własnej, wysoką trwałością, łatwością montażu, wieloma walorami praktycznymi i estetycznymi oraz atrakcyjną ceną.

kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL          kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL          kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL          kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL
kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL          kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL          kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL          kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL
kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL          kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL          kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL          kraty pomostowe stopnie schodów TRANSTAL